Manual för grafisk profil

grafisk profil

Vad är en grafisk profil?
En grafisk profil är regler som beskriver hur ett företag eller organisation ska använda logotyp, typsnitt, färger, foton och grafiska element på trycksaker, webb, skyltar mm. Alltså regler för hur man vill presentera sig visuellt.

En grafisk profil är, inom exempelvis ett företag eller en organisation, den eller de regler som beskriver användandet av företagets eller organisationens logotyp samt vilka färger och bokstavstilar som ska användas i de trycksaker företaget eller organisationen producerar.
Anledningen till fastställande av grafiska profiler är i huvudsak att ge ett likriktat användande av de bilder och texter som representerar organisationen och fungerar som dess ”ansikte utåt”. Corporate identity är det uttryck som används internationellt för begreppet. En språklig motsvarighet till grafisk profil är skrivregler.

Vad ingår i en grafiska profil?

 • Logotyp
 • Typografi
 • Färger
 • Grafiska element: beskuret sigil, grafiska bilder av byggnader och harlekinmönster
 • Bildmanér
 • Regler för när, var och hur de olika delarna ska användas

I vilka sammanhang ska den grafiska profilen användas?
Allt tryckt och digitalt material som produceras i enlighet med regler och anvisningar i den grafiska manualen.

webdesign inför grafisk profil

Varför är det viktigt att ha en samlad visuell identitet?

 • Synas som ett starkt varumärke.
 • Bibehålla och stärka ett gott rykte.
 • Ge omvärlden en tydlig bild av vilka vi är och vad vi står för.
 • Skapa förutsättningar för snabb och positiv igenkänning.
 • Kommunicera så att vi stärker vår konkurrenskraft på alla de områden inom vilka vi verkar.
 • Kommunicera på ett professionellt sätt.
 • Öka trovärdighet.

Det finns framför allt tre skäl till varför det är klokt att ha en samlad grafisk profil.

Identifikation
För att alla ska uppfatta vilka som står bakom ett meddelande måste vi uppträda på ett konsekvent sätt. Med tiden arbetas kännedom och identifikation in hos mottagarna och våra budskap får bättre genomslagskraft.

Trovärdighet
Ett genomtänkt grafiskt utseende ger ett professionellt intryck och förstärker våra budskap på ett positivt sätt. Det är därför viktigt att alla som kommunicerar utnyttjar samma visuella grund så att vi uppfattas som seriösa och trovärdiga.

Innehåll
Genom att använda sig av de riktlinjer som anges här behöver var och en inte fundera över det grafiska utseendet utan kan koncentrera sitt arbete på innehållet i det budskap som ska förmedlas. Det underlättar arbetet samtidigt som kraft kan läggas på att utforma budskapet på ett sådant sätt att det verkligen når fram. Det innebär också att vi sparar pengar eftersom vi inte behöver ”uppfinna hjulet” på nytt varje gång en trycksak o dyl ska produceras.